LDNU Jawa Tengah Menerbitkan eBuku Khutbah Juamat

LDNU Jawa Tengah Menerbitkan eBuku Khutbah Juam'at
judulnya " BERSAMA MENERANGI BANGSA Khutbah Jum’at “Singkat” Sesuai tuntunan Nabi"
 

DAFTAR ISI
COVER
KATAPENGANTAR
DAFTAR ISI
KHUTBAH MOMENTUM
 Muharram dan Semangat Tahun Baru Islam Rabiul Awwal dan Cinta
Rasul
 Cinta danTa’at Kepada Rasul Rajab dan Keutamaan Shalat
 MengharapAnugerah Allah Pada Malam Nishfu Sya’ban
 Ramadhan dan Hikmah Puasa
 Syawal dan Hikmah Silaturrahim
 Dzul-Hijjah dan Hikmah Haji
 Kemerdekaan Adalah Nikmat
 Hari Pendidikan dan Kebangkitan Bangsa
KHUTBAH KELUARGA DAN MEMBANGUN GENERASI MULIA
 Anak dan Keluarga Adalah Amanah
 Memperkuat Pendidikan Akhlak dan Agama dalam Keluarga
 Membiasakan Membaca al-Quran dalam Keluarga
 Melindungi Keluarga dari Bahaya Narkoba
 Melindungi Keluarga dari Penggunaan Fasilitas Secara Haram
 Mengikis Sifat Konsumerisme dari Keluarga
 Birrul-Walidain dan Kebahagiaan Dunia-Akhirat
 Membina Anak Yatim Dalam Keluarga
XV
KHUTBAH KEBANGSAAN DAN ISLAM RAHMATAN LI AL-‘ALAMIN
 Cinta Tanah Air dalam Islam
 Cinta Tanah Air, Islam dan Nasionalisme
 Hubungan Harmonis Rakyat, Ulama dan Umara
 Membangun Ukhuwwah Islamiyyah
 Membangun Harmoni dalam Kebinekaan Beragama Al-Amr bi al-Ma’ruf
wa al-Nahy ‘an al-Munkar dengan Cara Yang Ma’ruf
 Islam Tidak Mengajarkan Terorisme
 Korupsi: Dosa Vertikal dan Dosa Horisontal
 Zakat, Infaq. Shadaqah dan Penanggulangan Kemiskinan
 Islam Agama Ramah Lingkungan
 Krisis Ekonomi Dan Kisah Nabi Yusuf
 Menjaga Persaudaraan Dalam Bingkai Kebangsaan
KHUTBAH BERSIKAP BIJAK TERHADAP PERBEDAAN
 Bersikap Bijak Terhadap Masalah Khilafiyah
 Mengirim Pahala Untuk Orang Mati
 Keberkahan Dan Mencari Keberkahan
 Bersimpuh Bersama Melalui Dzikir Berjamaah
KHUTBAH BERBAHASA JAWA
 Keutamaan Maos al-Qur’an
 Nglindungi Keluarga Saking Bahaya Narkoba
 Mbangun Kerukunan Wonten Bingkai Kebangsaan
 Tresno Dateng Tanah Air, Islam Lan Nasionalisme
XVI
KHUTBAH MOMENTUM
 Muharram dan Semangat Tahun Baru Islam
 Rabiul Awwal dan Cinta Rasul
 Cinta dan Ta’at Kepada Rasul
 Rajab dan Keutamaan Shalat
 Mengharap Anugerah Allah Pada Malam Nishfu Sya’ban
 Ramadhan dan Hikmah Puasa
 Syawal dan Hikmah Silaturrahim
 Dzul-Hijjah dan Hikmah Haji
 Kemerdekaan Adalah Nikmat
 Hari Pendidikan dan Kebangkitan Bangsa

Buku tsb. bisa anda baca disini
https://drive.google.com/file/d/0B1yI6033sbL8bEtCR1VVRTBrUDg/view

 

Admin Ajib Dot Com